XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Hanoi
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân và Ngày Bảo vệ Tổ quốc,Hanoi
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân và Ngày Bảo vệ Tổ quốc,Hanoi

Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân và Ngày Bảo vệ Tổ quốc

Event ended

18:00 Thu 22 Feb 2018

comments

More info

Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân và Ngày Bảo vệ Tổ quốc

Hàng năm tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc (23 tháng 2). Năm nay, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội cũng đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong khuôn khổ đó có chương trình nghệ thuật do Trung tâm đứng ra tổ chức. Các tiết mục ca múa được các học viên của các học viện chuyên ngành thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam trình diễn.

TTKH&VH Nga tại Hà Nội tương tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục này trong khuôn khổ phong trào thi Olympic và phổ biến tiếng Nga ở Việt Nam nói chung.

Năm 2018 cũng là năm tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Hồng quân (23.2.1918 – 23. 2.2018).

Празднование 100-летия Красной армии и Дня защитника Отечества

Ежегодно во Вьетнаме отмечают День защитника Отечества (23 февраля). В этом году также запланированы праздничные мероприятия, в рамках которых будет представлена художественная программа, организатором которой выступит Российский центр науки и культуры в г.Ханое (РЦНК). Танцевальные и вокальные номера исполнят курсанты профильных академий Министерства обороны Вьетнама.

РЦНК в г.Ханое тесно взаимодействует с данными учебными учреждениями в рамках Олимпиадного движения и популяризации русского языка во Вьетнаме в целом.

В 2018 году также отмечается 100-летие со дня создания Красной армии (23/2/1918-23/2/2018).

Event ended

18:00 Thu 22 Feb 2018